Gebruik van eco subțire. Ariston Blu Eco Evo


Innan du utför underhållsarbete på kompressorn, måste du koppla från strömtillförseln till maskinen. Kompresör üzerinde yapılacak herhangi bir işlemden önce kompresörün elektrikle bağlantısı kesilmelidir. Pažnja: Pre svake intervencije na kompresoru nameštanje, rastavljanje, servisiranje Inuti kompressorn finns det vissa delar som kan uppnå mycket hög temperatur.

Simion Irina (simionirina35) - Profile | Pinterest

Kompresörün parçalarından bazısı yüksek sıcaklıklara varabilir. U kompresoru ima nekoliko dr kells costul de pierdere în greutate koji mogu jako da se zagreju.

Adăuga Stem Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats [20] in elk der onder punt 1 genoemde landen, bij: În sensul prezentului angajament, subsemnatul își dă adresa gebruik van eco subțire serviciu[20] din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1: EurLex-2 Indien dergelijke instrumenten niet op de markt beschikbaar zijn, stellen zij tevens informatie-instrumenten beschikbaar die eindgebruikers in staat stellen de beschikbaarheid van connectiviteit in verschillende gebieden te bepalen met een mate van gedetailleerdheid die nuttig is ter staving van hun keuze van exploitant of dienstenaanbieder. În cazul în care astfel de instrumente nu sunt disponibile pe piață, aceste autorități pun de asemenea la dispoziție instrumente de informare care să le permită utilizatorilor finali să identifice disponibilitatea conectivității în diferite zone, cu un nivel de chifle burger keto care este util pentru a-i sprijini să opteze pentru un operator sau furnizor de servicii. Eurlex Indien de interfaces via contracten worden beheerd, stellen de met onderhoud belaste entiteiten deze documentatie ter beschikking aan de betrokken spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders. Dacă interfețele sunt gestionate prin intermediul unor contracte, entitățile responsabile cu întreținerea pun această documentație la dispoziția întreprinderilor feroviare și a administratorilor de infrastructură în cauză. EurLex-2 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten van het Waarnemingscentrum ten voordele van minderheden, in samenwerking met de Europese instellingen of internationale organisaties.

Kompressorn kan återstarta automatiskt då strömmen återställs efter ett strömavbrott. Karartma ve akımın yeniden verilmesi halinde kompresör otomatik olarak hareket edebilir.

BOTINE ROSII CU PLATFORMA SIMPLE

Voor de sluiting van de moeren van de wielen moeten de aanwijzingen van de constructeur gevolgd worden. Benyt herefter en momentnøgle til regulering af tilspændingen. Vedrørende tilspænding af hjulmøtrikkerne henvises til anvisningerne fra producenten. Säädä kireyttä momenttiavaimella. Kiristä pyörien mutterit valmistajan ohjeiden mukaan. Ställ in min. Justera åtdragningen med en momentnyckel.

Följ tillverkarens anvisningar vad gäller hjulmuttrarnas åtdragning. Følg produsentens anvisninger for stramming av hjulmutrene.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να τοποθετήσετε τα παξιμάδια των τροχών, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε στο ρελαντί την ταχύτητα, κατόπιν χρησιμοποιείτε ένα δυναμομετρικό κλειδί για να ρυθμίσετε τη σύσφιξη. Για τη σύσφιξη των παξιμαδιών των τροχών, ακολουθήστε τις ενδείξεις του κατασκευαστή. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie stanu dokręcenia nakrętek kół. FONTOS: a kerekek anyáinak beszereléséhez fontos a sebességet a minimálisra csökkenteni, majd használjon egy nyomatékmérő kulcsot a befogás beállításához.

A kerekek anyáinak befogásánál kövesse a gyártó utasításait.

MCX6 MCX20 MCP6 MX6 MB MCX7 - PDF Free Download

DŮLEŽITÉ: pro našroubování matek na kola je důležité nastavit rychlost na minimum a pro kontrolu regulace dotažení pak použít dynamometrický klíč.

Při dotahování matek na kolech postupovat podle návodu výrobce. Pentru a afla care este momentul de strângere adecvat, urmaţi instrucţiunile furnizate gebruik van eco subțire fabricant. POMEMBNO: pri nameščanju matic koles je pomembno, da hitrost znižate na najnižjo vrednost, nato pa s pomočjo momentnega ključa nastavite zatezni moment.

cornell studiu de pierdere a grăsimilor usn pierdere în greutate shake reviews

Pri zategovanju matic koles poštevajte navodila izdelovalca. Tekerlek bijon somunlarını takmak için hızı minimuma ayarlayınız, sıkma torkunu ayarlamak için bir tork anahtarı kullanmak önemlidir. Tekerlek bijon somunlarını sıkmak için imalatçı firmanın verdiği tavsiyelere uyunuz. DÒLEŽITÉ: pri našrúbovaní matíc na kolesá je dôležité nastaviť rýchlosť na minimum a potom vykonať kontrolu regulácie dotiahnutí dynamometrickým kľúčom.

Pri doťahovaní matíc na kolesách postupovať podľa návodu výrobcu. VAŽNO: da biste namontirali matice na kotačima, bitno je da podesite brzinu na minimum, a potom upotrijebite dinamometarski ključ kako biste iste pritegli.

viermii rotunzi cauzează pierderea în greutate pierde grăsimea buricului două luni

Za pritezanje matica na kotačima pridržavajte se uputa proizvođača. VAŽNO: da biste namontirali matice na točkovima, važno je da podesite brzinu na minimum, a potom upotrebite dinamometarski ključ kako biste iste pritegli.

Za pritezanje matica na točkovima pridržavajte se uputstava proizvođača. Majoritatea accidentelor folosind compresorul, sunt din gebruik van eco subțire nerespectării normelor de siguranţă de bază. Identificând în timp situaţiile posibile periculoase şi observând regulile de siguranţă se evită accidentele.

MCX6 MCX20 MCP6 MX6 MB 3000 MCX7

Utilizare compresorul doar aşa cum este indicat de firma constructoare. Nu trimiteţi aer comprimat în nicio parte a corpului propriu sau a altora. Nu folosiţi niciodată compresorul în prezenţa apei sau a mediilor umede. Asiguraţi-vă de faptul că întrerupătorul este în poziţia Gebruik van eco subțire înainte de a lega compresorul la sursa electrică. Nu folosiţi compresorul în prezenţa lichidelor infamabile sau a gazului. Risc de curentare electrică, nu expuneţi compresorul la ploaie şi nu-l utilizaţi în locuri umede sau ude.

Compresorul poate produce scântei în timpul funcţionării. Nu folosiţi compresorul în situaţii unde se pot găsi vopsele, benzină, substanţe chimice, adezivi şi alte materiale combustibile sau e- xplozive. Puneţi-vă căştile care acoperă părul dacă este necesar.

Ţineţi firul departe de sursele de căldură, de ulei şi de suprafeţele tăioase. Nu călcaţi firul electric sau nu-l deterioraţi cu greutăţi nepotrivite. Verificare că aspectul extern al compresorului nu prezintă anomalii vizibile.

Adresaţi-vă eventual la cel mai apropiat centru de asistenţă. Folosiţi vă de bunul simţ. Nu folosiţi compresorul când sunteţi obosiţi. Compresorul nu trebuie să fie folosit sub efectul alcoolului, drogurilor sau pastilelor care pot provoca somnul. Controlati părţile în mişcare, tuburile, manometrul, reductorii de presiune, conectările pneumatice şi orice altă parte care poate avea importanţă în funcţionarea normală.

Fiecare parte păgubită trebuie să fie reparată bine sau înlocuită de către serviciul de asistenţă autorizat sau înlocuită aşa cum este indicat în libretul de instrucţiuni.

urinarea excesivă și pierderea în greutate 40 kg pierdere de grăsime

Puneţi în funcţiune compresorul conform instrucţiunilor din acest manual. Nu lăsaţi să utilizeze compresorul copiii, persoanele care nu sunt obişnuite cu funcţoinarea lui. Orice altă funcţionare diferită şi neprevăzută în cele indicate, declină de orice responsabilitate firma constructoare în cazul de pagube posibile materiale şi fizice.

Nu modificaţi compresorul. Cereţi un sfat la un centru de asistenţă autorizat pentru toate reparaţiile. Odprite odtok in nagnite kompresor, da iztočite zbrano vodo. Acest compresor trebuie să fie legat la împământare în timp ce este în folosinţă pentru a proteja operatorul de curentări electrice.

Compresorul este echipat cu un fir bipolar plus împământarea. Este bine să nu demontaţi niciodată compresorul şi nici să faceţi legături la presostat. Un prelungitor prea subţire poate cauza căderi de tensiune şi deci o pierdere a puterii şi o încălzire excesivă a aparatului. La compresoarele cu rezervor montaţi roţile şi racordul de cauciuc pe rezervoarele unde nu sunt deja montate, respectând instrucţiunile din fig.

Poziţionare compresorul pe suprafaţa plană sau maxim cu o înclinare de 10, intr-un loc ventilat foartebine. Dacă planul este înclinat şi neted, verificaţi: compresorul în funcţiune nu se mişcă. Dacă planul este o etajeră sau planul este un dulap cu rafturi, asiguraţi-vă că nu poate cădea fixându-l în maniera potrivită.

8 kinds of household goods I definitely want to share

Inserire priza de curent şi apăsaţi întrerupătorul în poziţia I. Conectaţi tubul de cauciuc sau tubul spirală la legătură. Funcţionarea compresorului este complet automată, comandată de presostat care îl opreşte când presiunea în 12 SI rezervor ajunge la valoare maximă şi îl face să repornească când coboară la valoarea minimă.

Normal, diferenţa de presiune este de circa 2 bar 29 psi. După ce aţi legat compresorul la linea electrică încărcaţi la maxim presiunea şi verificaţi funcţionarea exactă a maşinii.

Reglarea presiunii valorii dorite rotind mânerul în sens orar pentru a creşte, antiorar pentru a-l scădea. Presiunea de cântărire se poate citi pe manometrul compresorului.

ÎNTREŢINERE Înainte de a efectua orice intervenţie la compresor, fiţi siguri că: - Firul de alimentare de la curentul electric este dezlegat de la reţea - Rezervorul de aer este descărcat de orice presiune Compresorul generează apă de condens care se acumulează în rezervor.

Este necesar să descărcaţi condensul rezervorului cel puţin o dată pe săptămână deschizând robinetul de descărcare de sub rezervor. Faceţi atenţie dacă este în prezenţa aerului comprimat din interiorul buteliei, apa ar putea ieşi cu multă presiune.

Presiunea recomandată de 1 2 bar max.

Ariston Blu Eco Evo

Compresorul nu porneşte Dacă compresorul are dificultate la pornire, controlati că: - toate firele au fost bine legate - reţeaua electrică este alimentată priza bine legată, magno termic, siguranţele întregi Compresorul nu se opreşte Dacă compresorul nu se opreşte la maxima presiune intră în funcţiune valva de siguranţă din rezervor.

Este necesar să contactaţi cel mai apoape centru de asistenţă autorizat pentru reparaţii. Nu atingeţi aceste componente pentru a evita arsurile. Este recomandat să nu depăşiţi 20 de minute de folosire într-o oră de lucru. Nu încercaţi să reparaţi tubul în cazul în care este defectuos.

  • Это было его местью.
  • Pierde în greutate 1lb
  • Traducere 'teer' – Dicţionar română-Neerlandeză | Glosbe
  • Patut Bebe Teddy din lemn cu sertar si sistem de leganare