Eco slim hivatalos oldal, Installation Manual TRXXL Ru SL Hu PL


Přečtěte si návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.

set slimming shaklee

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku. Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř nabíječky.

fâieri de grăsime numai voucher de reducere

Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte pouze akumulátory Facom.

  1. Poate c25k să vă ajute să pierdeți în greutate
  2. Беккер убрал руку.
  3. То есть… как ты их вскрываешь.
  4. Gradinita Arlechin

Jiné typy akumulátorů mohou prasknout a způsobit poranění osob a poškození. Cizorodé materiály vodivé povahy, jako je například prach z broušení, špony, drátky, hliníkové fólie nebo jakékoliv nahromadění kovových částic, by neměly vniknout do prostoru pro baterii. Není-li vložen akumulátor, vždy odpojte nabíječku od elektrické sítě.

Black Latte arătos pierderea de excesul de greutate

Před čištěním nabíječku odpojte. Nabíječka a akumulátor jsou speciálně navrženy tak, aby byly kompatibilní. Jakékoli jiné použití může mít za následek riziko požáru, úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem.

Стратмор тяжело дышал. - «ТРАНСТЕКСТ».

Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu. Při vytahování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli kabel. Tím se sníží riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu.

t3 pierderea în greutate cumpărare

Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby se po něm nešlapalo, nezakopli jste o něj ani nebyl jinak poškozen či namáhán. Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytně nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo usmrcení.

Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem či zástrčkou - nechte okamžitě vyměnit. Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu, pádu nebo jinému poškození.

Odneste ji do autorizovaného servisního střediska. Nerozebírejte nabíječku. Pokud je vyžadován servis nebo oprava odneste ji do autorizovaného servisního střediska. Nesprávná montáž může vést k úrazu elektrickým proudem, usmrcení elektrickým proudem nebo požáru. V případě poškození napájecího kabelu musí být kabel ihned vyměněn u výrobce, servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí. Při čištění odpojte nabíječku ze zásuvky.

Tím se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

Bine ați venit la Scribd!

Vyjmutí baterie toto riziko nesníží. NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky dohromady. Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím V. Nepokoušejte se používat jiné napětí.

Эко Слим (Eco Slim) для похудения. Обзор шипучих таблеток.

Toto ustanovení se nevztahuje na automobilovou nabíječku. CH obr. Tato nabíječka nevyžaduje žádnou úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. Jednoduše umístěte akumulátor do zapojené nabíječky a akumulátor se bude automaticky nabíjet.

shopping spree după pierderea în greutate

V tabulce na konci tohoto návodu zjistěte kompatibilitu nabíječek a akumulátorů. Tyto nabíječky a akumulátory jsou profesionální nářadí. Nezkušení uživatelé tohoto nářadí vyžadují dohled. Tento výrobek není určen pro používání osobami včetně dětíkteré trpí úbytkem fyzických, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatkem zkušeností, znalostí či dovedností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Insumed мнения, форум, коментари

Děti by si nikdy neměly hrát s tímto výrobkem. Elektrická bezpečnost Elektromotor je určen pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, že napětí vaší nabíječky odpovídá parametrům vaší sítě.

Black Latte cât timp sunt stocate rezultatele aplicării

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který je k dispozici přes servisní organizaci FACOM. Výměna síťové zástrčky Velká Británie a Irsko Pokud je nutná instalace nové síťové zástrčky: Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.

chiar pierzi greutatea pe paleo

Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce. Modrý vodič připojte k eco slim hivatalos oldal svorce. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitní zástrčkou. Doporučovaná pojistka: 3 A. Použití prodlužovacího kabelu Prodlužovací kabel by neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné.

pierderea în greutate salon

Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky. Minimální průřez vodiče je 1 mm 2 ; maximální délka je 30 m. Při použití role kabelu vždy vytočte celou délku kabelu. Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny akumulátory Při objednávání náhradních akumulátorů uveďte katalogové číslo a napětí. Stimulente de pierdere în greutate není při dodání zcela nabitý. Před použitím akumulátoru a nabíječky si přečtěte níže uvedené bezpečnostní eco slim hivatalos oldal.

Încărcat de

Při nabíjení postupujte podle uvedených pokynů. Vložení nebo vyjmutí akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení prachu nebo výparů.

De ce nu!?

Nepokoušejte se o násilné zasunutí akumulátoru do nabíječky. Nestříkejte na nářadí, ani je neponořujte do vody či jiných kapalin. Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 40 C F například venkovní kůlny nebo kovové budovy v létě.

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být akumulátor před použitím plně nabitý.

 Отключите «ТРАНСТЕКСТ», - взмолилась Сьюзан.  - Мы нашли Северную Дакоту. Вызовите службу безопасности. И давайте выбираться отсюда. Стратмор поднял руку, давая понять, что ему нужно подумать.

Pokud je pouzdro akumulátoru prasklé nebo poškozené, nevkládejte jej do nabíječky.